KPA Unicon Store

Välkommen till nätbutiken!

KPA Unicon
Sedan 1990 har KPA Unicon varit en förespråkare och viktig kämpe för global övergång till ren, förnybar energi.

En gång i tiden var det bara en dröm att vi skulle kunna minska vårt beroende av fossila bränslen. Men tack vare vår vision, våra ansträngningar och vårt samarbete med våra globala partners börjar vår dröm om att utnyttja vår energi på bästa möjliga sätt snabbt att gå i uppfyllelse.

Läs mer