Yleistä

KPA Unicon Store -verkkokauppa eli store.kpaunicon.com (jäljempänä ”Verkkokauppa”) on KPA Uniconin ylläpitämä yritysasiakkaille suunnattu verkkokauppa. Tuotteita myy KPA Unicon Oy (jäljempänä ”Toimittaja”), y-tunnus 2218058-3.

Näitä yleisiä ehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Toimittajan ja Ostajan välillä Ostajan tilatessa tuotteita Verkkokaupan kautta, ellei toisin sovita.

Ehtojen voimassaolo

Nämä Ehdot tulevat voimaan 4.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ennen tilausta asiakkaan on tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin Ehtoihin. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt yleiset ehdot.

Muutokset ehtoihin

Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia näihin Ehtoihin milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta. Tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia, julkaistuja Ehtoja.

Tilaaminen

Tuotteiden tilaaminen tapahtuu Verkkokaupan kautta tai muuten sopimalla. Tuotteiden tilaaminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta (VAT-numeroa) ja toimivaa sähköpostiosoitetta. Ostajan tulee antaa tilauksen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Ostaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Toimittajalle. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä Verkkokauppaan.

Ostajaa sitova kauppasopimus syntyy, kun Ostaja on tehnyt tilauksensa Verkkokaupassa. Tilauksessa Ostaja sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet näiden Ehtojen mukaisesti. Ostajaa kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista.

Kaikista Verkkokaupassa tehdyistä tilauksista lähetetään Ostajalle tilauksen yhteydessä alustava tilausvahvistus. Ostajan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään Ostajan tekemää tilausta.

Ennen tilauksen hyväksymistä tarkistamme luottotiedot ja tilauksen oikeellisuuden. Hyväksytyistä ja oikeellisista tilauksista lähetetään Ostajalle varsinainen tilausvahvistus kahden (2) arkipäivän sisällä siitä, kun Ostaja on tehnyt tilauksen Verkkokaupassa. Puutteellisista, virheellisistä tai muutoin epäselvistä tilauksista lähetetään Ostajalle lisätietokysely tai ilmoitus kahden (2) arkipäivän sisällä tilauksesta ennen varsinaisen tilausvahvistuksen lähettämistä.

Varaamme oikeuden hylätä tilauksen tilanteissa, joissa Ostajan luottotiedot ovat puutteelliset tai Ostaja ei pysty esittämään Toimittajan pyytämiä lisätietoja puutteelliseen, virheelliseen tai muutoin epäselvään tilaukseen.

Hinnat

Kaikki Verkkokaupan sivuilla esitetyt hinnat ovat euroissa. (EUR). Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %), ellei toisin mainita. Rahti- ja toimituskulut eivät sisälly hintaan, vaan ne veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä.

Verkkokaupassa näkyvät hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeudet muuttaa hintoja ja toimituskuluja.

Maksaminen

Maksutapana on lasku. Lasku toimitetaan asiakkaalle, kun tilauksen toimitusprosessi on Toimittajan puolelta valmis.

Maksuehto on 14 päivää netto, ellei toisin sovita.

Jos Ostaja ei suorita maksua ajoissa, Toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa.

Toimitus ja rahti

Varaosien toimitusehto on FCA Kiuruvesi tai EXW. Toimittaja järjestää rahdin Ostajan puolesta, ellei Ostaja tilauksella toisin ilmoita. Jos Ostaja järjestää rahdin itse, tulee Ostajan ilmoittaa kuljetusyhtiö ja sopimusnumero tilauksella.

Varastossa olevien varaosien tavallinen toimitusaika Pohjoismaissa ja Baltiassa on 1–2 viikkoa varsinaisesta tilausvahvistuksesta. Muualle maailmaan toimitusaika voi olla pidempi. Jos varaosien saatavuus varastossa on alhainen, toimitusaika saattaa poiketa tavallisesta. Tällaisessa tapauksessa Ostajaa tiedotetaan asiasta Verkkokaupassa tilausvaiheessa. Juhlapyhien aikaan (esimerkiksi Jouluna tai Pääsiäisenä) voivat toimitusajat olla tavallista pidempiä.

Toimitusaika on arvio. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Ostajalle viivästyksestä Ostajan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Ostajalle uuden arvion toimitusajankohdasta. Mikäli Toimittaja on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö ei Toimittaja vastaa toimituksen myöhästymisestä.

Toimittaja ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa Ostajasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että Ostaja on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot.

Tilausvaiheessa varaosien hintoihin lisätään pakkaus- ja käsittelymaksu siten, että tilauksen lopullinen hinta on asiakkaan nähtävissä. Pakkaus- ja käsittelykulu on kiinteä 150 €. Jos Toimittaja järjestää varaosien rahdin Ostajan puolesta, rahti veloitetaan toteutuneen kustannuksen mukaan + 12 %:n välityskate. Rahti voidaan laskuttaa joko samalla laskulla tilauksen tuotteiden kanssa tai erillisellä rahtilaskulla.

Omistusoikeudet ja vastuu

Tuotteet pysyvät Toimittajan omistuksessa, kunnes Toimittaja on vastaanottanut kaikki tilaukseen liittyvät maksut kokonaisuudessaan. Lisäksi Toimittaja pidättää oikeuden soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ottaa tuotteet takaisin haltuunsa, mikäli Ostaja ei suorita maksuja.

Vastuu tuotteisiin kohdistuvasta vahingosta siirtyy Ostajalle, kun tuotteet on annettu rahdinkuljettajan kuljetettaviksi.

Varaus

Pidätämme oikeuden peruuttaa tilaukset siitä huolimatta, että kyseessä on painovirhe, tekninen ongelma tai massatilaukset.

Toimittaja ei vastaa siitä, ettei Ostajan tilaus tule perille Toimittajasta johtumattomista syistä, kuten tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

Rekisteröityminen

Ostaja voi halutessaan rekisteröityä Verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröityminen on Ostajalle maksutonta.

Rekisteröitymisen edellytyksenä on voimassa oleva y-tunnus (VAT-numero) ja toimiva sähköpostiosoite. Ostajan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakollisiksi merkityt tiedot. Ostaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta Toimittajalle. Rekisteröitymisen yhteydessä Ostaja valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ostaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt Ostaja vastaa kaikesta tunnuksillaan Verkkokaupassa tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista.

Mikäli Ostaja havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat joutuneet sivullisen haltuun, tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Ostajan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Toimittajalle. Toimittajalla on oikeus jäädyttää Ostajan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos Toimittaja epäilee, että Ostajan tunnuksia käytettävän väärin.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Verkkokaupan välityksellä saatuja ja Ostajan antamia henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Verkkokaupassa ja verkkokauppatilausten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn. Ostajan henkilötiedot tallennetaan Toimittajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on nähtävissä KPA Uniconin yksityisyydensuojaselosteesta: https://www.kpaunicon.com/fi/yksityisyydensuoja/.

Asiakaspalvelu

Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä Verkkokaupan chat-palveluun tai sähköpostitse: store@kpaunicon.com.

Sopimuskokonaisuus

Nämä Verkkokaupan yleiset ehdot sekä KPA Unicon Oy:n toimitusehdot

  1. ”Osat 2020” ja/tai
  2. ”Palvelut 2020” ja/tai
  3. ”IT2018”

muodostavat yhdessä sopimuskokonaisuuden Verkkokaupasta tilatuille tuotteille/palveluille.

Yleiset ehdot – Osat 2020